Kulturna baština


Upisana dobra Republike Hrvatske na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine:


Nematerijalna dobra upisana na UNESCO Reprezentativnu listu
nematerijalne kulturne baštine čovječanstva:

Međunarodno zaštićena područja u Republici Hrvatskoj pogledajte na:
www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj/medunarodno-zasticena-podrucja-u-republici-hrvatskoj-256.html

Nacionalne kategorije zaštićenih područja u Hrvatskoj možete pronaći na:
www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj-nacionalne-kategorije-1137.html 

ili na karti: http://www.odrzivi.turizam.hr/userdocsimages/www.odrzivi.turizam.hr/userdocsimages/www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=20428a6f76494689b680a161698da414&extent=11.9733,42.2877,21.7896,46.5836

Zaštićena područja u svijetu potražite na:
http://www.protectedplanet.net/