Nova stranica u izradi.

Prirodna baština


Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13),  u Republici Hrvatskoj ukupno je zaštićeno 420 područja. Zaštićena područja podijeljena su u devet kategorija: nacionalni park (8), park prirode (11), strogi rezervat (2), posebni rezervat (77), regionalni park (2), spomenik prirode (85), značajni krajobraz (85), park šuma (28) te spomenik parkovne arhitekture (121). Njima upravljaju javne ustanove koje obavljaju djelatnost zaštite, održavanja, promicanja te nadziranja zaštićenog područja.


Nacionalni parkovi u Republici Hrvatskoj:
U Hrvatskoj je proglašeno 12 parkova prirode:


Nacionalne kategorije zaštićenih područja u Hrvatskoj možete pronaći na:
www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj-nacionalne-kategorije-1137.html 

Međunarodno zaštićena područja u Republici Hrvatskoj pogledajte na:
www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-hrvatskoj/medunarodno-zasticena-podrucja-u-republici-hrvatskoj-256.html

Zaštićena područja u svijetu potražite na:
http://www.protectedplanet.net/