Projekt COAST

Projekt COAST provodi se od 2007. godine uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Ministarstva zaštite okoliša i prirode te drugih nadležnih ministarstava, institucija kao i četiri dalmatinske županije. Cilj projekta je očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje prirodnih vrijednosti na dalmatinskoj obali. Projekt financira Globalni fond za okoliš (GEF), a obuhvaća obalno područje četiriju dalmatinskih županija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija)

Osnovni cilj projekta je izravno i kroz bankarski sektor utjecati na prakse u tradicionalnim dalmatinskim gospodarskim sektorima – poljoprivredi, turizmu, ribarstvu i marikulturi kako bi načela očuvanja biološke raznolikosti i prirodne baštine postala sastavni dio njihovog poslovanja. Kako bi navedena načela usmjerio prema direktnim korisnicima, dalmatinskim zelenim poduzetnicima te na taj im pružio praktičnu potporu u radu, ali i podršku razvoju zelenog poduzetništva u cjelini, Projekt COAST 2008. godine pokreće Program za poticanje zelenog poduzetništva (PPZP).

Uz ostale gospodarske grane, PPZP obuhvaća i zelenopoduzetničke projekta koji se bave održivim i ekološkim turizmom te svojim primjerom potiču razvoj turističke ponude na obali koja se temelji na očuvanje i prezentaciju prirodne i kulturne baštine. Veći broj poduzetnika korisnika PPZP-a je zaokružilo ciklus proizvodnje ekoloških proizvoda s plasmanom vlastitih proizvoda kroz turističku djelatnost. Tako su brojni ekološki poljoprivrednici svoju djelatnost proširili pokretanjem agroturističkih imanja koji pružaju originalnu, sve traženiju turističku ponudu temeljenu na prirodnim, krajobraznim i kulturnim jedinstvenostima svog kraja. I drugi oblici održivog turizma obuhvaćeni su PPZP-om, od izgradnje tradicionalne komiške brodice falkuše kao autohtone baze za turističku ponudu Komiže, rekonstrukcije tradicionalne neretvanske lađe na Baćinskim jezerima preko pokretanja konjičkog turizma, obnovu tematskih staza na Korčuli do osmišljavanja turističke ponude proatranja ptica i edukacije o pticama grabljivicama (opis PPZP projekata).

Agroturistička imanja korisnika PPZP-a samo su dio od 200 takvih gospodarstva u Dalmaciji. Kako bi potpomogao daljnji razvoj tog  pozitivnog oblika turističke ponude za kojeg Dalmacija ima ogromni potencijal te pomogao svim poduzetnicima koji se bave ili se namjeravaju baviti ruralnim turizmom, Projekt COAST u suradnji s Ministarstvom turizma RH  izdaje „Priručnik za bavljenjem seoskim turizmom“. Priručnik sustavno i na jednom mjestu prikuplja sva znanja i informacije vezane uz seoski turizam te predstavlja već uspješne poduzetničke modele.

Kako bi postavio temelje razvoju održivog turizma prijateljskog prema prirodi, Projekt COAST je izradio Plan razvoja ekološkog i ruralnog turizma za svako od četiri projektna demo područja.

U suradnji s Gradom Komižom Projekt COAST je izradio projekt prvog ekomuzeja u Dalmaciji u Komiži. Projekt je javno predstavljen u lipnju 2012. godine, a temelji se na predstavljanju i interpretaciji  komiške prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine te komiškog  identiteta.

Osim spomenutih, COAST projekt je pokrenuo i niz drugih aktivnosti usmjerenih ka poticanju pozitivnih modela razvoja održivog turizma koji se temelji na prirodnim i kulturnim vrijednostima Dalmacije te je u zavisnosti od njihovog očuvanja i zaštite. Sudjelovao je: u projektu kreiranja priznanja „Prijatelj okoliša“ Ministarstva zaštite okoliša i prirode koji je namijenjen hotelima i kampovima koji brinu o okolišu i doprinose učinkovitijem korištenju prirodnih dobara; u izradi Vodiča za ronjenje podmorjem Šibensko-kninske županije; turističkoj valorizaciji Kanala sv. Ante u Šibeniku; te  u izradi kataloga - vodiča za promatranje ptica u močvarnim staništima otoka Paga.