Rasprave o turizmu: Upravljanje i razvoj turizma na zaštićenim prirodnim područjima

ZAGREB, 17.4.2015.

Institut za turizam i Napretkov kulturni centar pozivaju na VIII. 'Rasprave o turizmu' o temi: "Upravljanje i razvoj turizma na zaštićenim prirodnim područjima" (petak, 17. 4. 2015. u 12.00 sati, HKD Napredak, Bogovićeva 1, Zagreb).

Zaštićena prirodna područja jedna su od najatraktivnijih za razvoj turizma u Hrvatskoj te se postavlja pitanje predstavlja li turizam u zaštićenom području mogućnost ili izazov u vrijeme kada
suvremeni trendovi svjetskog turizma upućuju na rastući interes za njima, čime se pogoduje razvoju razmjerno nerazvijenih prostora i generiranju znatne ekonomske koristi. Turizam općenito, uključujući i onaj na zaštićenim područjima koji često ima prefiks "eko", neminovno mijenja i remeti stanje okoliša svojim funkcioniranjem u određenom prostoru. Istovremeno je turizam zainteresiran za očuvanje zaštićenog područja zato što očuvan prostor predstavlja temeljni turistički resurs. Zato je, za održivo funkcioniranje ovih područja, od presudne važnosti praksa planiranja i upravljanja zaštićenim područjima, osobito u kontekstu maksimiziranja pozitivnih i ograničavanja negativnih učinaka turističkog razvoja.

Program:

Izidora Marković, mag. geo., Institut za turizam: Problemi i mogućnosti upravljanja turizmom zaštićenih prirodnih područja
mr. sc. Snježana Malić-Limari, ravnateljica PP Medvednica: Izazovi upravljanja turizmom u Parku prirode Medvednica
dr. sc. Zoran Klarić, Institut za turizam: Određivanje prihvatnog kapaciteta zaštićenih područja
dr. sc. Nenad Buzjak, izv. prof. Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta: Korištenje geobaštine u turizmu zaštićenih područja