MEĐUNARODNI FESTIVAL ČIPKE

MEĐUNARODNI FESTIVAL ČIPKE - festival  je usmjeren na promoviranje lepoglavske čipke, na povezivanje hrvatskih i europskih čipkarskih lokaliteta, širenje hrvatske kulture, čime se doprinosi očuvanju vještine čipkarstva. (22. - 25. 9. 2012.)
www.lepoglava-info.hr