Phoenix Arbor

Projekt Phoenix Arbor je vizija stvaranja otoka Murtera kao primjera održivog otoka kroz kreiranje Centra za razvoj ljudskih potencijala i inovativnih akcija koji bi imao ulogu muli-platforme lokalnog razvoja i katalizatora u spajanju cjelogodišnjeg turizma, visokog školovanja i cjeloživotnog obrazovanja, istraživačkog kampusa, poticanja lokalne proizvodnje hrane i ulogu centralne recepcije ´difuznog hotela´ za sve oblike privatnog smještaja u mjestu Murteru.

Navedeni centar postao bi svojevrstan poligon za kreiranje sveučilišta budućnosti za koji postoji velik interes u cijeloj Europi jer se sve više pridaje važnost visokom obrazovanju. U tu svrhu potrebni su prirodni kampusi u kojima se mogu konkretno naučiti i primjenjivati principi održivog razvoja.

Više o projektu: www.phoenixarbor.org