Projekt SEA-Med Hrvatska

nastavak je uspješno provedenog MedPAN South pilot projekta u Hrvatskoj u sklopu kojeg su razvijeni planovi upravljanja za tri zaštićena morska područja (ZMP), te su kroz niz treninga podignuti kapaciteti svih pet javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na moru.

Cilj SEA-Med projekta u Hrvatskoj je razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica, što uključuje podršku provedbi njihovih planova upravljanja, razvoj plana održivog turizma, promicanje inicijative turizma temeljenog na prirodnim vrijednostima te prepoznavanje financijskih mehanizama ZMP-a, kao i promicanje održivog ribolova. 

Projekt SEA-Med Hrvatska koordinira i provodi Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a u partnerstvu sa WWF-om (svjetska organizacija za zaštitu prirode), Ministarstvom za zaštitu okoliša i prirode (MZOIP), Ministarstvom turizma (MINT), Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP), te javnim ustanovama za upravljanje parkovima prirode Telašćica i Lastovsko otočje.
 
Više: http://sunce-st.org/hr/projekti/projekt-sea-med-razvoj-odrzivih-gospodarskih-aktivnosti-u-morskim-zasticenim-podrucjima