Prvi CO2 neutralni grad na svijetu

Lokalna vlada Adelaidea, glavnog grada južne Australije, odlučila je učiniti ovaj turistički centar umjetničkih, kulinarskih i vinarskih vještina prvim CO2 neutralnim gradom na svijetu. Cilj novog strateškog dokumenta je privući čak 10 milijardi dolara vrijednih zelenih ulaganja, a fokusiran je na poboljšanje učinkovitosti u prometu i građevinarstvu, poboljšano upravljanje otpadom i recikliranje, poboljšanje energetske učinkovitosti domova, itd.

Više na: http://www.croenergo.eu/Australija-Ovaj-grad-zeli-postati-prvi-CO2-neutralni-grad-na-svijetu-27827.aspx