Konferencija o klimatskim promjenama

U Parizu će se, 10. i 11. prosinca 2015. s početkom u 11:00 sati, održati konferencije na temu Turizam, klima i energija, te Turizam i internacionalni program klime i održivog razvoja, koje će se usredotočiti na primjere dobre prakse, a na kojima će sudjelovati dionici turističkog i građevinskog sektora.

Osim ovih događaja, u sklopu Konferencije o klimatskim promjenama COP21, održat će se još jedan 8. prosinca: Izrada nisko-ugljičnih strategija u izgrađenom okruženju: najbolji primjeri iz prakse.

Više na: http://www.eihp.hr/pridruzite-se-nezeh-u-na-konferenciji-cop21-u-parizu-8-10-i-11-prosinca-2015/