Ujedinjeni narodi proglasili 2017. međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2017. godinu međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj. Rezolucija, usvojena 4. prosinca 2015., naglašava važnost međunarodnog turizma u očuvanju kulturne baštine i poticanju razumijevanja različitih kultura. Organizacija i provedba ove inicijative bit će zadatak Svjetske turističke organizacije (UNWTO-a), u suradnji s vladama, drugim organizacijama i ostalim dionicima.

Cijeli tekst Rezolucije dostupan je na: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/70/L.5/Rev.1, a više o samoj vijesti na: http://media.unwto.org/press-release/2015-12-07/united-nations-declares-2017-international-year-sustainable-tourism-develop.