Konferencija „Upravljanje i promocija održivih i pristupačnih turističkih odredišta“

U organizaciji Europske komisije, u Bruxsellesu, 28.01.2016. godine, bit će održana konferencija „Upravljanje i promocija održivih i pristupačnih turističkih odredišta“. Konferencija će spojiti sudionike konferencije Europskog sustava pokazatelja za turizam (ETIS) i sudionike radionice o pristupačnom turizmu. Održivost i pristupačnost predstavit će se na konferenciji kao komplementarne strategije u uspješnom upravljanju i promicanju turističkih odredišta. Svrha cijele konferencije je predstaviti rezultate drugog ETIS pilot testiranja, identificirati prioritetne politike pristupačnog turizma i predstaviti promocijsku strategiju za inicijativu Europa kao „pristupačno turističko odredište za svakoga.“

Više na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=ETIS-and--Accessible-Tourism-conference