Dodjela nagrada „Održivo upravljanje i pristupačni turizam“

U Bruxellesu će se, 31.03.2016. godine, održati dodjela nagrada pod nazivom „Održivo upravljanje i pristupačni turizam“. Nagrade će promovirati destinacije koje provjeravaju i koriste alate Europskog sustava pokazatelja za turizam (ETIS) i ostvaruju dobre rezultate poštujući društvene i ekonomske kriterije kao i kriterije očuvanja okoliša i osiguranja pristupačnosti.

Više na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8210&lang=en&title=Save-the-date%3A-Sustainable-Management-and-Accessible-Tourism-award-ceremony