Završna konferencija projekta „EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites“

U Dubrovniku, 2. i 3. veljače 2016. godine, održat će se završna konferencija projekta EX.PO AUS/0037 - EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites. Projekt nastoji povezati i proširiti potencijale UNESCO-ovih lokaliteta na Jadranskom moru, a financiran je iz europskog programa Jadranska prekogranična suradnja, Adriatic IPA CBC 2007. - 2013. Vodeći partner projekta je Grad Dubrovnik.

Više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=30688