Udruga Lijepa naša

Udruga Lijepa naša već 21 godinu aktivno djeluje kao jedna od najvećih građanskih udruga u Republici Hrvatskoj. Primarna djelatnost, uz mnoge druge pobrojane u statutu, je ekologija i zaštita okoliša. U tom smislu su definirani i ciljevi: promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša; razvijanje ekološke svijesti odraslih, napose zaposlenih u gospodarstvu te poticanje razvoja gospodarstva na principima održivog razvoja; organiziranje akcija zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša, samostalno i u suradnji s drugim udrugama; propagiranje prirodnih ljepota i drugih vrijednosti Republike Hrvatske; promicanje rodoljublja i domoljubne svijesti; promicanje zaštite nepokretne, pokretne i nematerijalne kulturne baštine, posebice zaštita kulturno-povijesnih cjelina i lokaliteta.