ODRAZ

ODRAZ - Održivi razvoj zajednice je nezavisna organizacija civilnog društva koja pruža stručnu potporu poticanju i provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. ODRAZ djeluje na različitim razinama, od lokalne do nacionalne i međunarodne. Surađuje s organizacijama civilnog društva, upravnim, stručnim i poslovnim organizacijama, mrežama i stručnjacima. Pored zaposlenika, doprinos daju i brojni suradnici i volonteri. Odraz provodi programe neformalnog obrazovanja za održivi razvoj, tematske radionice, stručne rasprave i skupove te savjetovanja. Poticanjem i podrškom umrežava dionika za održivi lokalni i ruralni razvoj, prikuplja, razmjenjuje i objavljuje informacije i iskustava, surađuje s relevantnim dionicima na oblikovanju strateških usmjerenja. Organizacija se bavi također praćenjem održivog i ruralnog razvoja, institucionalnim jačanjem organizacija civilnog društva kao partnera javnom i gospodarskom sektoru u razvojnom odlučivanju kao i poticanjem zanimanja medija za pitanja održivog razvoja, te doprinosom u međupartnerskom dijalogu s EU o razvojnim pitanjima. Kroz ODRAZ-ove škole održivog lokalnog razvoja te drugih radionica prošlo je više od 1000 polaznika, ostvareno je  niz provedenih projekata održivog lokalnog/ruralnog razvoja s partnerima iz Hrvatske i inozemstva, objavljeno je 12 stručnih publikacija i priručnika. ODRAZ-ova Mreža za lokalni razvoj ima više od 400 članova i stalna je podrška djelovanju Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR, te postoji posebni sadržaj vezan uz održivi turizam.