Europska povelja o održivom turizmu u zaštićenim područjima

Europska povelja o održivom turizmu u zaštićenim područjima (The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas) je praktični alat za upravljanje koji osigurava doprinos turizma uravnoteženom razvoju gospodarstva, društva i okoliša u zaštićenim područjima Europe. Razvijanje povelje započeto je 1995. godine pod pokroviteljstvom Europark Federacije, nevladine organizacije koja okuplja zaštićena europska područja. Cilj povelje je objasniti kako provoditi ideju održivog razvoja te poticati dobru praksu onih zaštićenih područja koja ispunjavaju dogovorene uvjete za održivi razvoj i upravljanje turizma. Povelja trenutno okuplja 143 zaštićena područja iz 17 zemalja, s tendencijom daljnjeg širenja. Područja koja su uspješno primijenila metodologiju povelje u upravljanju nagrađena su Europskim certifikatom za održivi turizam u zaštićenim područjima. Prestižni certifikat za održivi turizam u Republici Hrvatskoj su dosad dobila tri zaštićena područja, Park prirode Medvednica i Park prirode Lonjsko polje 2014. godine te Nacionalni park Kornati 2015. godine.

Tekst Europske povelje o održivom turizmu u zaštićenim područjima: http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/05/2010-European-Charter-for-Sustainable-Tourism-in-Protected-Areas.pdf