Edukacija turističkih djelatnika o cikloturizmu

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, u suradnji sa županijom i Zajednicom sportskih udruga županije, organizira edukaciju o temi Razvoj proizvoda cikloturizma na području županije. Prva edukacija, u trajanju od 19. do 20. ožujka 2016., održana je u Bilju, a druga edukacija održat će se 9. i 10. travnja 2016. u Dalju. Cilj je ove edukacije iskoristiti iskustvo ljudi i profesionalnih biciklista koji više godina rade na razvoju cikloturizma, u svrhu razvoja cestovnog cikloturizma.  

Više na:  http://www.presscut.hr/Web%20sharing%20ZON/03-2016/21-03-2016/Glas%20Slavonije/Presscut_16492555.pdf