Konferencija „Inovacija i održivi razvoj turizma posebnih interesa“

U Zagrebu će se, 5. i 6. travnja 2016. godine, održati međunarodna konferencija „Inovacija i održivi razvoj turizma posebnih interesa“ čiji je cilj poticanje inovacija i održivog razvoja proizvoda turizma posebnih interesa. Organizator konferencije je Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), uz financijsku potporu Ministarstva turizma, Srednjoeuropske inicijative i Turističke zajednice grada Zagreba.

Više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=32882