Konferencija “Ready to Reach Out” posvećena digitalizaciji europske kulturne baštine

U Amsterdamu će se 29. i 30. lipnja održati konferencija posvećena digitalizaciji europske kulturne baštine. Budući da je trenutno mnoštvo podataka različitih europskih arhiva, muzeja i knjižnica dostupno u digitalnom obliku, konferencija će naglasiti potrebu međusobnog povezivanja, razvijanja višejezičnosti i kvalitetnog upravljanja tim podacima. Konferencija će okupiti izlagače i sudionike iz kulture i informatičkog sektora, kao i predstavnike „korisnika“ digitalizirane baštine poput škola i dionika iz kulturnog turizma. 
 
Više na: https://b-com.mci-group.com/EventPortal/Information/EventInformation.aspx?EventInformationPageCode=WELCOME&EventCode=OCWEUCDCH