Peti godišnji Forum EU Strategije za Dunavsku regiju

U Bratislavi će 3. i 4. studenog 2016. biti održan Peti godišnji Forum Strategije Europske Unije za Dunavsku regiju (EUSDR). Forum će biti održan pod nazivom „Inovativni tokovi - Voda, znanje i inovacije u Dunavskoj regiji“ i bit će fokusiran na upravljanje vodama te na istraživanje i inovacije u Dunavskoj regiji, a radionice na Forumu bavit će se temama poput upravljanja vodama, društvom znanja, upravljanjem Strategijom i pristupom EU fondovima.

Više na: http://www.danube-region.eu/communication/news/616575-save-the-date-5th-annual-forum-of-the-eusdr