6. Turistički forum s temom „Turizam događanja“

U Vinkovcima će se 14. i 15. rujna 2016. godine u sklopu manifestacije 51. Vinkovačkih jeseni održati šesta turistička konferecija – Turistički forum, s temom „Turizam događanja“. Forum će biti posvećen razmjeni iskustava u organiziranju turističkih manifestacija uz predstavljanje primjera dobre prakse.

Forum organiziraju TZ Vukovarsko-srijemske županije, u suradnji s HGK, Gradom Vinkovcima, Vukovarsko-srijemskom županijom, TZ Grada Vinkovaca i tvrtkom Promo Cibalae.

Više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=34531