Međunarodna konferencija „Zeleni i pristupačni turizam“

U Splitu će se 3. i 4. studenog 2016. godine održati međunarodna konferencija pod nazivom „Zeleni i pristupačni turizam“. Cilj konferencije je predstavljanje mogućnosti razvijanja turističkog modela zasnovanog na principima zelene ekonomije i razvoju pristupačnosti. Na konferenciji će, među ostalima, sudjelovati i zastupnici u Europskom parlamentu, predstavnici Europske komisije i državnih institucija. Kroz različite panele bit će predstavljeni primjeri dobre prakse, poduzetnička iskustva i znanja, a poseban osvrt bit će posvećen dvama zakonodavnim aktima, koji su trenutno u proceduri, Paketu kružne ekonomije i Europskom aktu o pristupačnosti.

Detaljnije na: http://www.davor-skrlec.eu/poziv-na-medunarodnu-konferenciju-zeleni-i-pristupacni-turizam-u-splitu-3-4-studenog-2016/

Prijava


Program