Međunarodni dan bioraznolikosti

Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava se 22. svibnja i svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj za bioraznolikost. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana je: bioraznolikost i održivi turizam.

Detaljnije na mint.