Ribarski dani u Kopačevu

U Kopačevu će se 23. i 24. rujna održati 19. Ribarski dani Kopačevo, uz tradicionalno predstavljanje bogate ponude jela od riječne ribe, zabavni program i ponudu brojnih obiteljskih seljačkih gospodarstava. Selo Kopačevo je nastalo na tradiciji ribarenja te se ovom manifestacijom održava kultura življenja uz rijeku Dunav.