Spirit of Imperium Romanum

U Kopačevu će se 16. i 17. rujna održati manifestacija „Spirit of Imperium Romanum“ kojom će se oživjeti nekadašnji život Rimljana kroz postavljanje rimskih tabora, u kojem će se nalaziti vojnici-legionari te prikaz oružja i gastronomske ponude starog Rima. Duž cijelog Kopačeva prostiru se ostaci limesa te tako cijelo područje čine jedinstvenim arheološkim nalazištem.