Uspostava geoparka "Viški arhipelag“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podnijelo je prijavu za uspostavu novog geoparka "Viški arhipelag" u sklopu mreže Svjetskih geoparkova UNESCO. Viški arhipelag ima veliki geoturistički potencijal te bi uspostavljanje geoparka doprinijelo prepoznavanju geoturizma kao jedinstvene turističke ponude.

Više na croenergo.