Konferencija o eko-turizmu u Splitu

Ovoga tjedna se u Splitu održava konferencija o eko-turizmu u organizaciji WWF Adria i partnera u okviru projekta DestiMED. Obuka okuplja više od 60 predstavnika privatnog i javnog sektora iz gotovo 20 mediteranskih zaštićenih područja s ciljem suradnje oko dizajniranja novih ekoturističkih paketa. Konferenciju je obilježilo i službeno predstavljanje organizacije – MEET ( Mediteransko iskustvo ekoturizma).

Više na WWF Adria