Četvrti međunarodni kongres o ruralnom turizmu

Više od 250 stručnjaka iz 15 zemalja okupit će se od 9. do 13. svibnja na najvećem hrvatskom skupu o ruralnom turizmu u Supetru, na Braču. Kongres je namijenjen znanstvenoj i stručnoj javnosti, turističkim seljačkim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnom turizmu, LAG-ovima, i LAGUR-ima koji će se na radionicama i edukacijama upoznati s najnovijim trendovima na području ruralnog turizma.

Više na mint.