Ministarstvo turizma osiguralo više od 10 milijuna kuna za razvoj cikloturizma

Ministarstvo turizma dodjeljuje 10.124.800 kuna za 52 projekta namijenjena razvoju cikloturizma u Hrvatskoj. Riječ je o projektima usmjerenima prema razvoju cikloturizma na kontinentu tj. u 14 kontinentalnih županija. Cilj je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Više na mint.