Konferencija o upravljanju održivim turizmom u Natura 2000 i zaštićenim područjima

Od 22. do 24. listopada u Opatiji se održava Konferencija o upravljanju održivim turizmom u Natura 2000 i zaštićenim područjima. Konferenciju organiziraju WWF Adria i partneri u okviru Interreg projekta ˝Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode - CEETO˝. Predstavnici upravljača Natura 2000 i zaštićenih područja te predstavnici poslovnog sektora kao i civilnog društva na Konferenciji će prezentirati dobre prakse u upravljanju turizmom u tim područjima, uključivanju dionika i razvoju lokalne ekonomije.

Više o konferenciji na: http://interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Conference-Protected-Areas-and-Sustainable-Tourism.html