U Istri počinje gradnja biciklističke infrastrukture

U narednih sedam godina, u Istri se planiraju ulaganja od 256,3 milijuna kuna, a najviše za izgradnju biciklističke infrastrukture. Gradit će se cestovne biciklističke trake, downnhill staze, bike parkovi i pumptrack. Ulaganja su dio operativnog plana razvoja cikloturizma u županiji, kao stvaranja novog turističkog proizvoda u Istri, za koje će se moći dobiti sufinanciranje iz proračuna Ministarstva turizma, Istarske županije i fondova. Cikloturizam je važan turistički proizvod čijim razvojem se snažno utječe na održivi turizam, ali i na zadovoljstvo turista i lokalnog stanovništva. Više…