Routes4U: bespovratni novac za turističke proizvode, usluge i karte kulturnih ruta

Routes4U zajednički je program Vijeća Europe i Europske unije kojim se nastoje povezati turizam i kultura u četiri makro-reginalne strategije EU (Baltička/EUSBSR; Dunavska/EUSDR; Jadransko-jonska/EUSAIR; Alpska/EUSALP) s aktivnostima certificiranih kulturnih ruta na tim područjima. Projekt traje 30 mjeseci (2017.-2020.) i ima za cilj poticanje regionalnog razvoja kroz program kulturnih ruta Vijeća Europe u četiri makroregije Europske unije, u skladu s Faro konvencijom. U okviru ovoga programa objavljeno je sedam poziva za dostavu prijedloga za sedam projekata posebno priređenih za sve četiri makro-regionalne strategije. Projektni prijedlozi imaju za cilj stvaranje dodane vrijednosti kako za program kulturnih ruta Vijeća Europe tako i za makroregionalne strategije. Rok za prijavu je 9. rujna 2019. godine (do 18 sati), a razdoblje provedbe odobrenih projektnih prijedloga je od 15. listopada 2019. do 1. ožujka 2020. godine.
Zahtjevi se šalju na route4u@coe.int. Hrvatska sudjeluje u dvije makro-regionalne strategije: Dunavskoj i Jadransko-jonskoj u okviru koje je prihvaćen prijedlog stvaranja nove kulturne rute pod nazivom“Ruta rimske baštine“. Više...