WWF projekti

Mediteran kao destinacija ekoturizma – DestiMED

DestiMED projekt ima za cilj izgraditi uvjete za uspostavu Mediteranske organizacije za upravljanje turističkim destinacijama (DMO) koja će uskladiti standarde kvalitete i osigurati alate za praćenje održivosti turističke ponude te predlagati atraktivne ponude u ekoturizmu. DestiMED okuplja 13 zaštićenih područja na Sredozemnom moru, a WWF Adria je odgovorna za uspješnu i učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti u dva područja - Nacionalni park Kornati i Park prirode Lastovo, kao i za potporu provedbe aktivnosti na široj razini.

Više na WWF Adria.

 
Ekoturizam srednje Europe - alati za zaštitu prirode (CEETO)


Projekt CEETO se provodi u osam zaštićenih područja gdje se testiraju inovativni alati upravljanja i praćenja, s posebnim naglaskom na utjecaj turizma na biološku raznolikost. Glavni cilj projekta je zaštititi prirodno naslijeđe zaštićenih područja i Natura 2000 te uspostaviti inovativni sustav upravljanja održivim turizmom utemeljenom na participativnom pristupu kojim se nastoji unaprijediti i poboljšati upravljačke kapacitete zaštićenih područja.

Više na WWF Adria.


Zaštićena područja za prirodu i ljude

Četverogodišnji projekt „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ provodi se u zemljama regije Dinarskog luka te uključuje svih osam hrvatskih nacionalnih parkova i 11 parkova prirode te Pećinski park Grabovača. Glavni ciljevi projekta su povezivanje zaposlenika parkova s lokalnom zajednicom te uključivanje lokalne zajednice u proces donošenja odluka u zaštićenim područjima. Pomoću projekta se nastoji razvijati održiva turistička ponuda i samim time očuvati prirodna baštinu zaštićenih područja.

Više na WWF Adria.