WWF

Misija WWF-a je zaustaviti degradaciju okoliša na našoj planeti i izgraditi budućnost u kojoj će ljudi živjeti u skladu s prirodom. U postizanju toga cilja, zajedno s brojnim partnerima, radimo na očuvanju biološke raznolikosti i smanjenju ljudskog utjecaja na prirodna staništa.

U Hrvatskoj i regiji djeluje WWF-ov Mediteranski program koji je WWF International osnovao s ciljem očuvanja i održivog upravljanja šumskim, morskim i slatkovodnim ekosustavima na Mediteranu.